Deel die artikel met jou vriende:

Met elke dag se gejaag om te oorleef en ten spyte van die uitdagings wat ons tans in ons land moet trotseer, vergeet ons soms dat ons besigheid die beste moontlike belegging kan wees wat ons in ons lewe kan maak. Dit kan selfs die prestasie van enige ander belegging met ‘n faktor van tot 10 oortref, terwyl jy self in beheer daarvan is.

Pryse van eiendom, aandele, kommoditeite en ander instrumente is gedurig afhanklik van eksterne faktore en is nie onder die beheer van die belegger nie. Sakemanne verstaan egter die risiko’s verbonde aan hulle eie besigheid en ook die industrie waarin hulle opereer.

Die prentjie word duidelik wanneer die ondernemer besef dat, bo en behalwe die wins wat die onderneming genereer, is die waarde van hulle onderneming eintlik ‘n belegging is wat in waarde kan toeneem. Hierdie toename in waarde kan dramaties wees en kan enige ander alternatief uitstof indien ‘n paar basiese reëls en prosesse gevolg word.

‘n Eerste ontnugtering in hierdie proses kom wanneer jy besef dat jy die belangrikste skakel in jou besigheid is omdat alles deur jou hande moet gaan ten einde jou onderneming glad te laat verloop. Jy mag dalk ‘n goeie wins maak en gemaklik lewe, maar daar word geen waarde in jou besigheid gevestig nie!

Niemand sal ‘n besigheid wil hê as jy die person is wat alles moet maak gebeur nie… Derhalwe word baie verkoopstransaksies so gestruktureer dat die bestaande eienaar vir ‘n periode van ‘n paar jaar moet aanbly om suksesvolle oordrag na die nuwe eienaar te verseker. Die volle prys vir sy besigheid word eers ontvang indien sekere prestasies en doelwitte bereik is.

Daar is soms goeie meriete in hierdie argument en metode om jou besigheid te verkoop, maar wanneer ons besef dat die besigheid se waarde gemaksimeer word indien jy jouself uit die besigheid kan verwyder word ‘n ander prentjie – tot ons eie ontsteltenis – duidelik.

Jy kom dan tot die ontdekking dat indien my besigheid sonder my kan voortbestaan en ek nie daar hoef te wees op ‘n voltydse basis nie, sou ek waarskynlik ook nie meer die besigheid wil verkoop nie aangesien dit ‘n passiewe inkomste vir my kan beteken!

Ek kan dan met ‘n volgende besigheid voortgaan en die proses herhaal om sodoende ‘n portfeulje van besighede te besit wat almal in ‘n groot mate sonder my kan funksioneer. Dit maak my opgewonde om te weet dat so ‘n besigheidsportefeulje die potensiaal het om in opvolgende geslagte se behoeftes te voorsien!

Kom luister gerus saam met ander Sakeliga-lede op 5 April 2019 na Fergus Ferguson, ‘n Internasionale besigheidsafrigter, om 07h30 – 12h00 by Sakeliga, Gerhardstraat 109, Die Hoewes, Centurion, oor die proses en stappe wat ons kan volg om jou onderneming se waarde te maksimeer en om jou onderneming só te struktureer dat dit vir jou en latere generasies ‘n passiewe inkomste kan beteken.

Klik hier om jou plek te bespreek.