Deel die artikel met jou vriende:

Wat was die Hanseliga? Hoe het hulle die wêreld se mees suksesvolle sakegemeenskap geword? En wat kan ons by hulle leer?

In die interessante aanbieding hieronder wat deur Piet le Roux in die Raadsaal van Sakeliga Kragdag 2018 gelewer is, word die verhaal van ‘n merkwaardige, selfstandige sakegemeenskap vertel: Een wat vir ongekende voorspoed in Europa gesorg het. Wat bande tussen gemeenskappe gebou het. Wat nie van enige politieke heerser afhanklik was nie. En wat ongelooflike kulturele en ekonomiese infrastruktuur nagelaat het. Tussen die twaalfde eeu en sewentiende eeu het die Hanseliga as ‘n verbond van handelaars en stede in Europa ontstaan. Hul doel was om, ongeag die eksterne politieke omgewing, die belange van hul lede te beskerm, te beding vir ‘n gunstige sake-omgewing, en ‘n eie, selfregulerende sake-omgewing te skep. Die Hanseliga leer ons dat sakelui saam sterker as slegte politiek kan wees.

Piet le Roux is die uitvoerende hoof van Sakeliga. Hy beskik oor ‘n honneursgraad in ekonomie van die Universiteit Stellenbosch, en ‘n meestersgraad in ekonomie van Unisa oor die impak van Swart Ekonomiese Bemagtiging op ekonomiese groei. Hy is ‘n lid van die Raad van die Instituut vir Rasseaangeleenthede en ‘n medewerker van die Suid-Afrikaanse Ludwig von Mises Instituut. Sy navorsing en publikasies fokus op ekonomiese, politieke en kulturele aangeleenthede en hy is ‘n gereelde openbare spreker en kommentator. Hy is ‘n voormalige akademiese hoof van Akademia, die privaat hoëronderwysinstituut en voor dit was hy ook hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut.

In Sakeliga se oogmerke en ywer om ‘n besigheidsgemeenskap te bou en te bevorder wat sy man kan staan teen die staat se onderdrukking van ‘n florerende ekonomie en van entrepreneurs, neem hulle verskeie lesse uit die bydrae wat deur die Hanseliga gelewer is. Om ‘n ekonomiese werklikheid te help skep wat in ‘n ander liga is, oorweeg gerus om ‘n lid van Sakeliga te word wat, afgesien van verskeie ledevoordele, die geleentheid bied om toegerus te word om meer beredeneerd oor ekonomiese beginsels van vryheid en welvaart te kan gesels en deur deelname ook so te help om ‘n gemeenskap met ‘n vrye ekonomie te skep.

Gesels saam:

Ons ontvang graag jou kommentaar op hierdie artikel (Gaan na Leave a Comment hieronder). Gebruik ook gerus ons GespreksForum om ‘n gesprek aan die gang te sit deur jou vrae, wenke en insette met die KragDag gemeenskap te deel.

——————————————

Help ons asseblief om hoë gehalte artikels te verseker deur hieronder aan te dui hoeveel sterre jy vir hierdie artikel sou toeken.