Deel die artikel met jou vriende:

Daar is volop en baie insiggewende inligting oor erdwurmboerdery op die internet beskikbaar, maar vir die doeleindes van hierdie foto-artikel volstaan ek met “so doen ék dit.

As inleiding, enkele gedagtes oor die anatomie van die erdwurm. In die skets hieronder kan die twee organe wat vir my doel belangrik is, gesien word. Dit is die nefridium (wat ‘n nierfunksie vervul) en die spysverteringsbuis wat voedselreste uitskei. Die uitskeidings van die erdwurm word, tesame met die wateroplosbare stowwe in hul blyplek, uitgeloog en dan as vloeibare bemesting aangewend. Die kweek van plante in houers is ‘n onderneming op sy eie en hierdie artikel fokus net op die aanhou van erdwurms.

Houers: ‘n Produksie-eenheid bestaan uit twee 50 liter plastiese baddens. Een bad bevat die wurms en het sowat 7 gate van 10 mm in deursnee in die bodem van die bad. Hierdie bad pas binne in ‘n tweede bad en rus op 4 houtblokke met ‘n dikte van ongeveer 4 cm. Hierdie tweede bad dien as versamelaar van die vloeistowwe wat in die eerste bad berei word. Ek gebruik juis baddens en nie “bins” nie omdat, belugting, temperatuurbeheer en humiditeit in Upington faktore is waarmee rekening gehou moet word. As kooigoed vir die erdwurms in die eerste bad, gebruik ek vars perdemis wat uit die stalle van perdeliefhebbers kom.


So ver ek weet, bestaan daar nie kwaliteitspesifikasies vir “erdwurmtee” nie. Tydens gesprekke met “erdwurmboere”, wat dieselfde kwaliteitsvereistes as ekself aanlê, is dit bevestig dat ‘n roekelose uitloog van die neerslae in die erdwurms se kooimaakgoed, ‘n negatiewe impak op oeskwaliteit het. ‘n Hoë kwaliteit erdwurmtee vertoon ‘n skynbare olielaag op die oppervlak van die vloeibare bemestingstof soos in die foto hieronder gesien kan word.

In die meegaande foto word ook gesien dat die oppervlakte versteur is en dat die “neerslag” as ligte vlekkies sigbaar is. ‘n Oes van hierdie kwaliteit verdun ek met water in die verhouding 1:20 tot 1:30 vir bemesting. Kwaliteitsbeheer is seker baie moeilik definieerbaar want vars gevestigde kolonies met vars perdemis se ekstrak is nie onderskeibaar van ‘n  “beleë” oes nie, behalwe vir die “olielagie”. Met drie eenhede in produksie oes ek 20 liter “wurmtee” per week wat aan al my bemestingsbehoeftes voldoen.

Napoleon het per geleentheid gesê dat ‘n weermag op sy maag marsjeer – dit geld ook so vir die erdwurms. Dit lyk nie so nie, maar hulle kan geweldig hardkoppig wees – veral as hulle in ‘n nuwe omgewing gevestig moet word. Hulle is baie lief vir pampoen, maar ek voer hulle ook turksvyblaaie wat middeldeur gesny is – en dan mieliepap!

Bostaande foto toon die voorkeur wat die wurms vir mieliepap het. Daarteenoor, hulle smaak vir vars spanspekskil (in die middel van die foto, regs), turksvyblad (in die 1-uur posisie van die foto) asook artappel en wortelskille (in regter boonste hoek – nie baie duidelik sigbaar nie). As daar vir lang periodes nie na die wurms se behoeftes omgesien kan word nie, sny ‘n pampoen in die helfte deur en plaas dit omgekeerd in die wurms se houer. Binne perke sal daar genoeg vog en kos vir ‘n redelike tydperk beskikbaar wees. “Erdwurmboerdery” is egter nie ‘n toeskouersport  nie. Balans tussen genoeg kos en water en ‘n stinkende verrottende massa word gehandhaaf deur ‘n toegewyde oog – net soos die boer se voetspoor in sy mielieland of sy versorgende hand by die lammeroes. Per slot van rekening – ons is tog rentmeesters van God se skepping.

Oor die bemestingswaarde van “erdwurmtee” sal daar seker net soveel verdeeldheid bestaan as oor waterwys met ‘n stokkie. Wat myself aanbetref, is ek versigtig opgewonde oor die waarde van hierdie vloeibare bemesting met “erdwurmtee”. Hieronder is ‘n aantal foto’s van my resultate – ongelukkig sonder enige kontroles.

Appelkoosboom

 

Black Mission-vy

 

Aalwyn met erdwurmtee
Let op na die nuwe groei – binne 6 weke

 

Saailinge (in hierdie geval California Wonder soetrissie) met wurmtee –  vandat ontkiemende saad grondoppervlakte breek lewer dit baie goeie resultate.

 

Skadu-liefhebbers – varings, die Delicious Monster en hulle vennote hou van “wurmtee”

 

Ja, daar is nie altyd resultate nie, maar . . . .

 

. . . let ook op na die nuwe groei aan die plant – in hierdie geval – laventel, links onder aan die oorspronklike stam.

Blaarbemesting vir Begonia en tamaties blyk nie baie suksesvol te wees nie, maar as ‘n oppervlaktebemesting behaal ek baie goeie resultate.

Ja, so doen ék dit . . .

Lemmie van der Linde <lemmie.vanderlinde@gmail.com>