Laai Gebeuree
Hierdie gebeurtenis is al verby

Hierdie Werkswinkel is vir vroeë besprekers, tot 16 November 2018, beskikbaar vir slegs R1 400, in plaas van die normale prys van R1 800 (Besprekings sluit 21 November 2018)

Waaroor handel die Biogas Werkswinkel?

Die opwekking van biogas as ‘n natuurlike bron van energie is ‘n tegnologie wat steeds onbekend bly in Suid-Afrika en min aftrek  kry.  Alhoewel daar oor die afgelope paar jaar verskeie biogas-aanlegte op dreef gekom het, was daar baie uitdagings by meeste van die aanlegte en was die algemene lewensvatbaarheid van sulke projekte steeds marginaal.  Dit bly egter ‘n feit dat daar geweldige potensiaal in SA bestaan vir die toepassing van hierdie tegnologie, veral gesien in die lig van die groot aanvraag na alternatiewe energie en die probleem rondom die omgewingsvriendelike hantering van organiese afval.

Hierdie Werkswinkel bied ‘n kort inleidende insig oor wat biogas is en hoe dit opgewek word, maar sal hoofsaaklik klem lê op inligting rondom die spesifieke aspekte wat ‘n biogas-aanleg lewensvatbaar maak gegewe die huidige omstandighede in SA.  Die kursus is ‘n praktiese kursus wat die hele spektrum dek van klein huishoudelike grootte aanlegte, tot middelslag grootte aanlegte, tot by groot kommersiële aanlegte.  Die verskillende aspekte wat bepaal wat elke tipe aanleg lewensvatbaar maak sal verduidelik word, insluitend die tipe en hoeveelheid voermateriaal benodig, die verskillende aanwendingsmoontlikhede van biogas, konstruksie en bedryf van aanlegte, faktore wat finansiële lewensvatbaarheid bepaal, sowel as huidige regulasies en lisensiëring van toepassing op biogas-aanlegte in SA.

‘n Klein huishoudelike aanleg op Diamantvallei sal gedemonstreer word en kursusgangers sal met teetyd koffie en tee kan geniet gemaak met water wat met biogas van die aanleg gekook is.

Wie sal baat vind by die Werkswinkel?

Enige persoon wat belangstel in biogas en beter wil verstaan watter faktore ‘n rol speel by die ontwikkeling van ‘n lewensvatbare biogas-aanleg. Kursusgangers sal in ‘n posisie geplaas word om self te bepaal of hulle ‘n biogasprojek sinvol sal kan onderneem en wat die stappe is om te volg ten einde ‘n biogas-aanleg op te rig. Veral hoewe- en plaaseienaars sal hierby baat kan vind.

Beskrywing van die werkswinkel inhoud

Die volgende onderwerpe sal bespreek word:

  • Inleiding tot biogas.
  • Biogas in die huidige SA.
  • Basiese beginsels by die ontwerp van ‘n biogas-aanleg.
  • Verskil tussen klein skaal en kommersiële skaal biogas-aanlegte.
  • Faktore wat die lewensvatbaarheid van biogas-aanlegte bepaal.
  • Klein skaal biogas-aanlegte.
  • Komersieële skaal biogas-aanlegte.
  • Huidige regulasies rondom biogas-aanlegte in SA.
  • Demonstrasie van ‘n huishouidelike biogas-aanleg.

Meer oor die aanbieder

Mark Tiepelt is ‘n gekwalifiseerde siviele ingenieur met 26 jaar ondervinding in konstruksie, alternatiewe boumetodes en volhoubare energie-tegnologieë. Mark het sy maatskappy BiogasSA in 2009 gevestig en sederdien meer as 150 huishoudelike grootte verteerders gebou, sowel as ‘n 400kW kommersiële biogas-aanleg by ‘n abattoir in Springs. Mark het verskeie biogasverwante verslae opgestel en uitvoerbaarheidstudies gedoen. Hy doen ook raadgewende werk in die biogasbedryf, plaaslik sowel as internasionaal.  Vir jare reeds is Mark aktief betrokke met die ontwikkeling van die biogasbedryf in Suid-Afrika en was gemoeid om die eerste biogas-werkswinkel in November 2012 te organiseer. Hy was instrumenteel in die daarstelling van die Southern African Biogas Industry Association (SABIA) waar hy vir 3 jaar as voorsitter gedien het. Hy het ‘n sleutelrol gespeel in die vestiging van die National Biogas Platform en is in Julie 2017 aangewys as biogas-konsultant by die United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

Kaartjies

Tickets are not available as this gebeurtenis has passed.