Loading Events
This event has passed.

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available

Stappe om hierbo te bespreek: Stel die hoeveelheid persone met die “+” en klik dan op Get Tickets; indien jy ‘n vrywillige bydrae (met kaart of EFT) tot die onkostes van die geleentheid wil maak voeg ‘n donasiebedrag by; klik op Proceed to Checkout; vul die besonderhede van die persone wat gaan bywoon in en klik op Save & Checkout.

*Hooffoto: Pastoor Artur Pawlowski word gearresteer vir die hou van ‘n erediens in Kanada.

ROEPING & STRYD

Reformatoriese Perspektiewe op Burgerlike Verset, Weerstand en Rebellie

Saterdag – 31 Julie 2021 om 9:15 vir 10:00

Diamantvallei Landgoed (waar KragDag gehou word)

Gelowiges wat erns maak met hul geloofslewe en persoonlike verhouding met hul Skepper, is ongetwyfeld op ‘n botsingskoers met die staat, omrede elkeen in die toekoms gekonfronteer sal word om, òf die staat gehoorsaam te wees en daardeur tronkstraf vry te spring en daardeur aan God ongehoorsaam te wees, òf God gehoorsaam te wees en geregtelike vervolging in die oë te staar.

Dis met die oog hierop dat hierdie byeenkoms gaan poog om:

  • gelowiges met die aard, omvang en wese van die bedreiging vertroud te maak;
  • met inbegrepe van Art. 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis en Vindiciae Contra Tyrannos, asook die Bybels begronde optrede van vername die Hervormers en historiese kerkleiers in tye van vervolging en verdrukking, grondleggingswerk vir ‘n Bybelsgefundeerde standpunt te doen wat elkeen van ons effektief kan gebruik om ons optrede in te rig volgens Die Skrif.

Program:

09:15     Registrasie

09:45     Samesang

10:00    Verwelkoming en opening – Frik Wentzel en Ds Carl Vermaak

   (leraar APK Cullinan/Rayton en Bybelgenootskap)

10:15    Hoofspreker – sessie 1: Prof. A.W.G. Raath

11:00    Teetyd

11:15    Hoofspreker – sessie 2: Prof. A.W.G. Raath

12:00    Middagete

12:30    Die NGB art. 36 en die konsep van die mindere magistrate: bestaan die konsep nog in

    nasies state? Enkele riglyne vanuit die Magdeburg Konfessie oor die aangeleentheid.

    – dr. Wikus Buys (uitvoerende direkteur van Begrond)

12:45    Rom. 13 en NGB 36: Beperkte regering as instelling van God; Plig tot beperkte

              gehoorsaamheid aan die regering. – Joseph Oosthuizen (leraar Bet-El       

              Kerk)

13:00    Wie (moet) regeer? – Hannes van Heerden (ouderling Diamantvallei Gereformeerde

    Gemeente)

13:15    NGB 36 en die staat – Hugo Hayes (uitvoerende beampte van die Vereniging van

             Christelike Hoër Onderwys)

13:30    Herken en erken “die dier” – HP Steyn (lidmaat van die APK Cullinan/Rayton)

14:15    Oop bespreking en geleentheid vir vrae

14:45    Afsluiting – ds. Attie Boshoff (leraar van die APK Pretoria-Oos)

 

Tans word voorsiening gemaak vir vier 15-minuut gleuwe, soos hierbo uiteengesit. As daar nog persone is wat belangstel om ‘n kort gleuf op te neem, moet u so spoedig moontlik met Frik Wentzel (071 897 1009) of HP Steyn (082 466 2341) kontak maak vir oorweging.

Ter voorbereiding van hierdie besonderse geleentheid, sal dit baie goed wees as u Art. 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis en Vindiciae Contra Tyrannos kan deurgaan.

Toegang is gratis, maar ons sal vrywillige donasies ten einde die kostes van die geleentheid te dek waardeer. (Voorsiening word hiervoor op die besprekingsvorm gemaak.)

Ligte verversings sal bedien word tydens die pouses.

Dit sal ook raadsaam wees as u u eie stoele kan saambring vir ingeval die beskikbare stoele te min sou wees.

Vir logistieke doeleindes versoek ons dat u voor 26 Julie bespreek.

Die geleentheid staan onder toesig van die Ouderlingeraad van die Afrikaanse Protestantse Kerk Cullinan/Rayton.

 

Groete in Christus

Frik Wentzel

071 897 1009

 

Akkomodasie is beskikbaar by die volgende gastehuise in die omgewing: