Loading Events

Registreer onder aan hierdie bladsy om enige tyd die gratis Sonkrag kortkursus webinaar-opname te besigtig.

 

Wil jy van die Eskom netwerk wegbeweeg? Nie seker watter inligting kan vertrou word nie? Dink jy daaraan om ‘n sonkragstelsel te laat installeer of selfs om dit self te doen?

In die omvattende kort aanlynkursus word die finansiële haalbaarheid van sonstelsels bespreek. Wanneer is dit vir my as verbruiker die moeite werd om oor te beweeg na ‘n sonkragstelsel of na ‘n alternatiewe energie bron? Hoe evalueer ek die verskillende opsies? Hoe weet ek watter kontrakteur om te gebruik? Watter finansiële opsies is beskikbaar ten opsigte van son-elektriese stelsels en op watter stadium word dit die moeite werd om in batterybanke te investeer?

Hierdie kursus dien ook as inleiding tot die voldag Sonkraginstallasie- en Batterybankkursusse wat van tyd tot tyd deur ons aangebied word.

Ontmoet die aanbieder

Carel Ballack is al meer as 17 jaar betrokke in die Energie en Hernubare Energie sektor. Oorspronklik as entrepreneur en kleinsake-eienaar wat as vakman gekwalifiseer het vir die elektriese-, loodgieter- en gasdissiplines.

Sedert 2010 is Carel betrokke by data-insameling, opleiding, verslagskrywing en verskeie programme wat gesentreer is rondom die ontwikkeling van die fotovoltaïese- en hernubare energie sektore, hoofsaaklik vir Suid-Afrika. Suksesse sluit in kontraktering vir sommige van die grootste wêreldwye hernubare energie organisasies om behulpsaam te wees met strategiese besigheidsontwikkeling in Afrika en die byhou van die mees omvattende databasis van sonkrag-installasies in Afrika deur ‘n deurlopende navorsingsplatform as stigter van PQRS.

Carel (gebore in 1971) is tans ‘n konsultant en verskaf inligting en data wat hulpverleningsorganisasies, Ondernemings Sonder Winsmotief, kommersiële entiteite en belanghebbendes help om strategieë oor besigheidsgroei vir die Hernubare Energie-sektor in SA en Afrika te ontwikkel met behulp van geverifieerde data.

Carel was persoonlik betrokke by opleiding van meer as 2 000 kandidate in sonkrag verwante tegnologieë oor die afgelope sewe jaar en het ‘n reputasie opgebou vir standaarde en kwaliteit vir beide die installering en ontwerp van verskeie sonkragtegnologieë.

Deur hierdie inisiatiewe het hy ‘n gehalteversekeringsprogram ontwikkel vir finansiële instellings, wat die risiko verbonde aan Hernubare Energie projekte vir die sonkragbedryf verminder, Enel, Energy Partners,

Hy was in permanente of op kontrakbasis ook onder andere betrokke by die volgende instansies: Tesla, CDAA (Copper Development Association of Africa), SESSA (Sustainable Energy Accosiation of South Africa), ABB, die Departement van Energie, Energy Partners, Solareff, Wes-Kaap regering in samewerking met GreenCape en SABS (die Suid-Afrikaanse Buro van Standaarde).