Deel die artikel met jou vriende:

Wat sal jy verander?

Linda Ellis verwys in haar gedig “The Dash” (1996) na die belangrikheid van die geboorte- en sterfdatum, maar belangriker nog is die tydperk daartussen: die “dash”. Ons kan nie bepaal wat die begin- of einddatum gaan wees nie, maar ons kan die kwaliteit van die strepie tussen die twee datums bepaal.

Wie sou in sy wildste drome kon dink dat hy ‘n grendelperiode sou beleef? Insgelyks kon / kan ons nie die begin of einddatum daarvan bepaal nie, maar is die vraag: “Hoe benut ek die tyd, die “dash” – as genade of as grendeltyd?Benut jy die tyd om jou toekoms te bou op lesse uit die verlede?

Neem jy eienaarskap en verantwoordelikheid van die situasie of blameer en ontken jy die realiteite van die 21 dae geleentheid? Yvanne Ryan het gesê: Om ‘n nuwe visie te realiseer verg ‘n nuwe perspektief en nuwe denke.

In formule-formaat, sal lewens-sukses so daaruit sien:

Wees x Doen x Invloedsfeer = Besit
Besluit waar jy wil WEES,
DOEN (jou “dash”) wat vereis word om dit te bereik.
Gebruik jou INVLOEDSFEER as ondersteuning
en jy sal dit wat jy ten doel gestel het, BESIT.

Jy sal oplet dat die vorige formule aksie vereis. Dit impliseer noodwendig dat jy sekere veranderinge aan jou lewe sal moet aanbring. Die formule vir verandering is dus soos volg:

(Ongemak x Visie) + Eerste stap > Weerstand teen verandering
Jou ONGEMAK oor jou (onderneming) se huidige situasie vermenigvuldig met jou VISIE van wat dit kan wees, plus die EERSTE STAP (jou “dash”) tot lewens-sukses wat jy gaan neem moet groter wees as jou natuurlike WEERSTAND TEEN VERANDERING.

Gegewe die toepassing van die twee voorafgaande formules, definieer ons dan ‘n suksesvolle onderneming as ‘n Winsgewende, Kommersiële besigheid wat werk… – Sonder jou.  Aldus wil span-ActionCOACH FergusMor jou bystaan om die grendeltyd in genadetyd te omskep deur die pad na ‘n suksesvolle besigheid in ses dagreise aan durf.

Kom reis saam:

 1. Bemeestering

In hierdie reis neem die padkaart ons van chaos na beheer. Die eerste stap om ‘n onderneming te laat gedy, is om te verseker dat ons winsgewend, produktief en met voldoende inligting om die regte besluite te neem, ‘n diens of produk lewer.

Volgens die K53 sisteem, is daar sekere elemente wat nagegaan moet word en in 100% werkende orde moet wees ten einde die reis aan te pak.

  • Finansiële bemeestering

Ons het nie nodig om slegs historiese syfers te ken nie, maar ook daaglikse syfers vir toekomstige sukses.

  • Bestemmingsbemeestering

Besluit wat is jou eindbestemming en neem beplande aksie.

  • Tydsbemeestering

Beide my, sowel as my span se produktiwiteit bepaal sukses.

  • Leweringsbemeestering

Konsekwentheid is belangriker as briljantheid so af en toe.

 1. Nismark

Ons weet wat ons bestemming is, want ons weet dat daar ‘n voorspelbare kontantvloei sonder pryskompetisie op ons pad is. Wat meer is, is dat ons ‘n Unieke VerkoopsProposisie en ‘n waarborg (jou “dash”) het. Die bemarkingspad het ons so in die verbygaan laat kyk na verkrygingskoste, lewenslange waarde, gemiddelde waarde per transaksie en dit het ons bepaal deur voortdurend te toets en te meet.

 1. Hefboomkrag

Met ‘n kaart in die hand en die versneller wat getrap is, moet ons die (rat)hefboom gebruik om sisteme te implementeer ten einde uitvoer te gee aan die addisionele werk / besigheid wat gegenereer kon word (jou “dash”) as gevolg van die verhoogde kontantvloei en wins. Die landskap waardeur ons reis is geklee met roetine-take teenoor uitsonderings wat bestuur moet word, tegnologie, hulpbronne, wat en hoe dinge gedoen moet word ens. Hierdie is die deel van die definisie wat verwys na ‘n winsgewende, kommersiële onderneming WAT WERK sonder jou.

 1. Span

Behalwe FergusMor het jy waarskynlik ook ander reisgenote, jou span. Slegs met ‘n span kan jy die laaste deel van die definisie van ‘n suksesvolle onderneming behaal, dit wil sê ‘n winsgewende, kommersiële onderneming wat werk SONDER JOU. Ons pad kronkel deur sterk leierskap, ‘n aksieplan, 100% betrokkenheid, insluiting en les bes, gemeenskaplike doelwitte. (jou “dash”)

 1. Sinergie

Die reis het ons van ‘n tweespoorpaadjie na ‘n dubbelpad gelei. Die vorige reise het vrugte afgewerp en ons beweeg van die 80 km/h na die 120 km/h sone. Kyk in die tru-spieël en verseker dat die uitsette die insette oorskry. (jou “dash”) Dit is nou ook tyd om ‘n probleemoplosser te wees en eweveel op die hede, sowel as die toekoms te fokus.

 1. Resultate

Die reis eindig as ons die afstand afgelê, kan meet. Die reis is voltooi en ons kan die vrug van ons arbeid geniet.

Kan jy onomwonde sê dat ons nie saam die “dash” tussen pre- en post-Korona betekenisvol kan maak nie? Ek loop die pad graag saam…

Gebruik hierdie eenmaal in ‘n leeftyd kans om jou onderneming te herontwerp.

Fergus Ferguson
082 650 0867 / fergus@fergusmor.co.za