Erdwurmtee. . . so doen ék dit met Karibiese rooi-erdwurms (red wrigglers)

Daar is volop en baie insiggewende inligting oor erdwurmboerdery op die internet beskikbaar, maar vir die doeleindes van hierdie foto-artikel volstaan ek met “so doen ék dit.” As inleiding, enkele gedagtes oor die anatomie van die erdwurm. In die skets [...]