My bestaande kliënte, my beste kliënte – hoe kry ek dit reg?

Meeste ondernemings se bemarkings-oogmerk is daarop gerig om nuwe klante (customers) of kliënte (clients) te werf. Volgens die woordeboek word die woord kliënt meestal gebruik in die konteks vir ‘n persoon wat van ‘n professionele persoon, byvoorbeeld ‘n prokureur, ‘n [...]