Die Byl en die Bome – ‘n Kommentaar op Nersa se “Rules for Registration of Small-Scale Embedded Generation”

Voorwaar het dit rimpelings veroorsaak toe Nersa hulle voorlopige raadplegende voorstel ten aansien van “Rules for Registration of Small-Scale Embedded Generation” (die Reëls) bekend gestel het, en kommentaar daaroor aangevra het. Die keerdatum waarop kommentaar gelewer moet word, 31 Mei [...]