Deel die artikel met jou vriende:

Vanuit die die sogenaamde Makersbeweging, ‘n omgewing waarin hoë tegnologie produkte tot stand kom, het die ontwikkeling van hommeltuie (drones) so dramaties gevorder dat dit ‘n potensiële multi-miljard industrie geword het met produkte wat se toepassingsmoontlikhede legio is. Inspeksieuitvoering, omgewingsmonitering, fotografie, videos, joernalistiek, vervoer en aflewering en selfs skrikwekkende wapentuig is almal moontlike kommersiële toepassingsareas van hommeltuie. In hierdie – ‘n mens wil byna sê – spontane ontwikkeling wat nie deur kapitaalvoorsieners, markvereistes of markvoorskrifte gedikteer word nie, is hommeltuie ontwikkel waarvan die tegnologie van so aard is dat dit baie wye toegepassingsmoontlikhede het. Die mikpunt van hierdie tegnologieontwikkeling is om te demonstreer hoe die grense van tegnologie uitgeskuif kan word deur te toon wat met sulke outonome vliegtuie bereik kan word. Die mikpunt van die makersbeweging is in wese daarop gerig om makers van tegnologie op ‘n doen-jou-eie ding wyse te word eerder as net gebruikers van produkte.

Om die omvang en die moontlikhede van hierdie tegnolgie te demonstreer het ek afgekom op twee videos wat die moontlikhede van hommeltuie en ge-assosieerde tegnologie demonstreer. Die videos is gemaak deur Raffaello D’Andrea en sy span van ETH Zurich.

In die eerste video ontmoet ons die verstommende vliegtuie van die toekoms. Ons kan sien hoe ‘n eskader hommeltuie ‘n ses-meter hoë muur, bestaande uit 1500 stene, in die teenwoordigheid van ‘n gehoor bou. Verder is daar ook ‘n voorbeeld van ‘n swerm kwadrokopters wat ‘n toubrug bou, sterk genoeg vir ‘n mens om op te loop.

Verskillende tipes hommeltuie word in die video gedemonstreer waar getoon word dat deur die implementering van algoritmes wat die hommeltuig beheer in sekere omstandighede as veiligheidsmaatreëls kan dien ten einde veiligheid van sulke vliegtuie te verhoog. Dit opsigself is alreeds ‘n moontlike tegnologie wat die veiligheid in die gebruik van vliegtuie drasties kan verhoog. Dit is ook moontlik om te toon wat die minimum aantal bewegende dele wat nodig is ten einde ‘n hommeltuig te laat vlieg. ‘n Demonstrasie word ook gedoen van ‘n hommeltuig wat ‘n oorbodigheid in bewegende dele het en die moontlikhede wat dit tot gevolg het in die aanwending van hommeltuie. Die video word afgesluit met ‘n demonstrasie waar hommeltuie, wat elk outonoom funksioneer, in ‘n swerm beweeg.

 

Die tweede video gee aan ons gee ons ‘n kykie in die “atletiese” vermoëns van hommeltuie – spesifiek kwadrokopters – en die tegnolgie wat aan die basis hiervan lê. Deur met die spoed van die kwadrokopter se skroewe te speel kan die rol (“roll”), steek (“pitch”), gier (“yaw”) en versnelling van die  tuig gemanipuleer word.

Die kwadrokopter is geweldig rats, maar daarom ook baie onstabiel. ‘n Belangrike inset tot die werksverrigting van die kwadrokopter is dat die hommeltuig se posisie eenduidig bepaal word deur ‘n binnenshuise posisioneringstelsel wat die posisie van die hommeltuie en geassosieerde voorwerpe met behulp van kameras en reflekterende merkers kan bepaal. Deur gebruik te maak van beheerstelselteorie word wiskundige modelle van die stelsel in terme van differensiaalvergelykings geskep en ge-analiseer. Hiervolgens kan beheeralgoritmes opgestel word. ‘n Essensiële beginsel in beheerstelselteorie is die sogenaamde stelselterugvoerbeginsel wat nie net toepassings in masjiene het nie, maar wat ook met groot vrug in ekonomiese, politieke en ander menslike stelsels gebruik kan word ten einde verskeie voordelige gevolge te bewerkstellig. ‘n Artikel hieroor word een of ander tyd be-oog.

Professor Raffaello D’Andrea wys hoe ballanseertoertjies met ‘n stok en ‘n gevulde glas gedoen word. Soos atlete ook partykeer met ‘n besering moet funksioneer word gewys dat die kwadrokopter dieselfde kan doen. Bollemakiesie-maneuvers word soos ‘n wafferse gimnas of ‘n duikplankakrobaat gedoen. Die tuig het ook aanleg vir balspele.  Met ‘n rakket gemonteer op die tuig word ‘n bal na die tuig gegooi waarna ‘n beheerde hou op die bal uitgevoer kan word.

Hierdie tuie doen ook kollektief sportbewegings en daar word getoon hoe drie hommeltuie met ‘n net tussen hulle ‘n bal kan vang en die bal weer kan teruggooi.

Die vertoning word afgesluit met ‘n filosofiese gedagte. Wat is die impak hiervan op ons manier van lewe. Kan dit mense se lewens verbeter of kan dit misbuik of wanaangewend word? Wat dink ons lesers hieroor?

Aan die eenkant dink ek persoonlik aan die gevolge wat dit in ‘n oorlogscenario kan hê. Maar dan weer, waar hommeltuie as ‘n geskeduleerde ontvangs/aflewerings voertuig gebruik kan word om mense en pakkies in ‘n stad veilig in die lug rond te vervoer.

Geniet die videos!

 

Gesels saam:

Ons ontvang graag jou kommentaar op hierdie artikel (Gaan na Leave a Comment hieronder). Gebruik ook gerus ons GespreksForum om ‘n gesprek aan die gang te sit deur jou vrae, wenke en insette met die KragDag gemeenskap te deel.

——————————————-

Help ons asseblief om hoë gehalte artikels te verseker deur hieronder aan te dui hoeveel sterre jy vir hierdie artikel sou toeken.